Toggle Mobile Menu

Brand i blok 5

24-06-2021 - Vi har i dag haft en mindre brand i blok 5.

Information til beboerne i Søndermarken

Vi har i dag haft en mindre brand i blok 5. Heldigvis er ingen kommet til skade og familien har det efter omstændighederne godt.

Har du været i nærheden af branden og har du gener f.eks. røggener, skal du kontakte vagtlægen på tlf. 1813.

Med venlig hilsen
Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Skrevet af: Kim Christensen