Toggle Mobile Menu

Forsikring

Boligselskabet har forsikret huset, du bor i. Men denne forsikring dækker kun skade på bygningen.

Hvis huset brænder, hvis du får indbrud, eller der sker vandskade, er det dig selv, der må sørge for at erstatte skaderne på dine ejendele.

Derfor er det meget vigtigt at have en indboforsikring. Som minimum bør den dække:

• Brandskade
• Genhusning / opmagasinering
• Indbrudsskade
• Vandskade
• Ansvarsforsikring

Du kan få mere at vide om forsikringer på Forsikringsoplysningens hjemmeside. Her kan du også få hjælp til at finde den forsikring, der passer dine behov bedst.