Toggle Mobile Menu

Din afdelingsbestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på det årlige afdelingsmøde. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode og arbejder vederlagsfrit.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges således: 2 medlemmer på ulige år og 3 medlemmer på lige år. Her ud over vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Det er besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er valgt af beboerne i din afdeling, og skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er vi samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Hvad laver vi i bestyrelsen?

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer er medlemmerne ansvarlige for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført. 

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for arbejdet i bestyrelsen. Det er her bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet. 

Bestyrelsens arbejder endvidere bl.a. med planlægning / udvikling af forbedringer og evt. nye projekter i samarbejde med Ejendomslederen, administrationsselskabet KAB og evt. eksterne konsulenter.

Derudover er bestyrelsen i dialog med ejendomslederen om den daglige drift og økonomien i Søndermarken

Bestyrelsen deltager i en række møder f.eks. følgegruppemøde i forbindelse med renovering, konferencer og møder i FFB og KAB mv. Altså mange møder udover det "månedtlige" møde.