Toggle Mobile Menu

Husorden

I Søndermarken er vi næsten 1.000 beboere af forskellig alder, køn og baggrund. Vi bor i et betonbyggeri, som er meget lydt.
Det er vigtigt, at alle beboere tager hensyn og respekterer hinanden. Det gør du blandt andet ved at overholde reglerne i husordenen. Det betyder meget for at skabe et godt miljø og ikke mindst god trivsel.
Vi er fælles om mange ting, og vi har sammen vedtaget vores husorden.

Læs husordenen omhyggeligt igennem, og ret dig efter den.

Du kan se husordenen her


Har du forslag til ændringer af husordenen, kan du stille dit forslag til næste afdelingsmøde.
Hvis du oplever, at andre beboere overtræder husordenen til gene for naboer, kan du læse mere om hvad du kan gøre her.