Toggle Mobile Menu

Beboerdemokratiet

Du bor i en almen bolig

Noget særligt ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få en vis indflydelse på mange beslutninger om din boligafdeling. Det er lovgivningen, der bestemmer, hvordan en boligorganisation er bygget op og hvilke beslutninger, de demokratiske organer kan træffe.

Søndermarken er en afdeling af Frederiksbergs Forenede Boligselskaber (FFB).

Afdelingsbestyrelsen i Søndermarken

Alle FFB's boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Sådan bliver du medlem af en afdelings bestyrelse:
Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Afdelingsmødet i Søndermarken

Alle boligafdelinger skal afholde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Læs mere om afdelingsmødet

Hvorfor deltage i beboerdemokratiet?

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling skal udvikles.

Du kan f.eks. være med til at sætte sociale aktiviteter i gang eller deltage i byggeudvalg, hvis I har en renovering i gang. Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet

Boligorganisationen Frederiksbergs Forenede Boligselskaber (FFB)

Frederiksberg Forenede Boligselskabers øverste myndighed er repræsentantskabet, som bl.a. vælger organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen er boligselskabets overordnede ledelse med ansvar for driften af selskabet. FFB har antaget administrationsselskabet KAB til at stå for administrationen, og det er ejendomsfunktionærerne på ejendomskontorerne, der står for den daglige drift.

Administrationsselskabet KAB administrerer en række boligorganisationer, der hver især har en eller flere boligafdelinger.

SKEMA---
  

Skematisk illustration af beboerdemokratiet i Frederiksberg Forenede Boligselskaber