Toggle Mobile Menu

Afdelingsmødet 2022

 

Materiale fra mødet:
Bliver uploadet så snart vi har det.

Materialer til mødet;

Indkaldelse

Referart

Referart fra afdelingsmødet

Regnskab

Dette er det forløbige regnskab og IKKE godkendt af bestyrelsen, og ikke det som vil blive udsendt.
Så der vil IKKE blive svaret på spørgsmål før det endelige budget er klart.

Søndermarken budget 2023
Søndermarken arbejdsbudget 2023
Søndermarken budget 2023 Budgetforklaring
Søndermarken langtidsbudget 2023
 

Indkomne forslag: