Toggle Mobile Menu

Beboerkoordinator-teamet

Søndermarken har nu fået et koordinatorteam for renoveringen.

 

Sådan kontakter du beboerkoordinator-teamet (nyt):

  • På telefon 23 69 54 49 mandag - fredag kl. 9-12
  • Personlig henvendelse på ejendomskontoret: Mandag - onsdag og fredag kl. 8.00 - 9.00 samt torsdag kl. 16.00 - 18.00
  • På mail: soendermarkenbyg@kab-bolig.dk

Du kan nu bestille ekstra rengøring i din lejlighed, hvis håndværkerne ikke har gjort ordentligt rent efter sig:
Telefon 78 73 71 51 kl. 16 - 19, så kommer rengøringen samme aften.

OBS: Ved alvorlige problemer udenfor kontortid benyttes Søndermarkens akuttelefon. Telefon 78 73 71 51

Læs mere her

Hvad kan du bruge teamet til?
Alle spørgsmål, klager og bekymringer om renoveringen skal rettes til teamet.
Deres opgave er at varetage og formidle dine spørgsmål eller bekymringer til entreprenøren. Teamet følger også de aftaler,
der bliver indgået med entreprenøren samt guider dig igennem arbejdsprocesser og rammer i renoveringen.

Kontakt teamet hver gang du oplever et problem
Alle henvendelser bliver registreret i et system, der er fælles med entreprenøren og teamet følger op på sagerne og melder tilbage til dig.
Teamet kan ikke ændre på processer og rammer, som renoveringen er underlagt. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at du om muligt henvender dig pr. mail ved første kontakt om en sag.