Toggle Mobile Menu

Renovering af Søndermarken

Læs her om renoveringen, der også kaldes Helhedsplanen. Brug menuen.

Denne sektion kan ikke længere opdateres, fordi KAB ikke ønsker at sende oplysninger til redaktionen.
I stedet kan du til en vis grad holde dig orienteret i nyhedssektionen.

NB: Oplysningerne i denne sektion stammer fra byggeforretningsfører (KAB) eller totalrådgiver (JJW), med mindre andet er anført.

Facaderenovering